Ne paráználkodj!

1964. augusztus 23, vasárnap

Alapige

”Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanőmegtartója a testnek.”
Efézusézus 5,22-23
1964. szeptember 13, vasárnap

Alapige

”Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.”
1Korintus 6,18-20