Cím Alapige Lekció Sorozat Dátum Hangcsökkenő sorrend
“békesség néktek!” János 20,21 János 20,19-23 - 1951. 08. 26. -
“légy bátor és erős!” Józsué 1,1-9 - - 1948. 05. 30. -
Mire építettünk? Máté 7,24-27. Jakab 1,19-26 - 1959. 02. 22. -
A vakon született meggyógyítása János 9,5 János 9,1-12 - 1951. 01. 14. -
Exodus 2. Ézsaiás 43,1 2Mózes 8,20-32, 10,11-24 Exodus 1949. 10. 09. -
„Tebenned bíztunk!” Zsoltárok 90 Mikeás 7:1-9 - 1941. 12. 31. -
Úrvacsorázás után ! Róma 6,23 Róma 6,1-14 - 1949. 02. 27. -
Legyen meg a te akaratod! 2. Máté 6,10b Zsoltárok 139. - 1969. 01. 01. -
Kenyerek csodája Márk 6,32-44 János 6,48-51 - 1962. 07. 08. -
Álmodozók, realisták Jakab 4,13-17 Lukács 12,22-31 - 1953. 08. 30. -
Sáfárság 1Korintus 4,2 1Péter 4,10 - 1939. 10. 01. -
Vallásos félóra Ézsaiás 55,1,6-7 - - 1950. 01. 08. -
Krisztus szolgálatában 1Péter 4,10 Máté 25,14-30 - 1954. 06. 27. -
Megtelének szentlélekkel ApCsel 2,4 ApCsel 2,1-13 - 1957. 06. 09. -
Mi van a halál után? 1. 1Kor15,14.19-20 Lukács 24,1-12 Mi van a halál után? 1947. 04. 06. -
Mindent újjá teszek Jelenések 21,5 Jelenések 21,1-7 - 1949. 01. 01. -
Mindennapi kenyér Máté 6,11 Máté 6,19-24 - 1954. 05. 23. -
“teremtetvén ... Jó cselekedetekre” Efézusézus 2,10 Efézus 2,1-10 - 1954. 05. 02. -
A jövő, mint örökélet 1János 5,11-13 - A jövő, mint... 1969. 02. 16. -
Jöjjetek, imádjuk Máté 2,11 Lukács 2,20. 28-38 - 1953. 12. 25. -
Beteg-é valaki közöttetek? Jakab 5,14-15 Márk 2,1-10 - 1958. 06. 08. -
Áldásokban bővölködő élet Malakiás 3,8-12 Efézus 4,11-16 - 1947. 08. 31. -
Ki a nagyobb? Márk 9,33-35 Márk 3,7-19 - 1960. 02. 07. -
10. Parancsolat 2Mózes 20,17 Jakab 1,13-18 Tízparancsolat 1958. 10. 26. -
Álljatok meg az úrban! 5. 1Thesszalonika 3,8 1Thesszalonika 2,17-3,13 Thesszalonikai első levél 1954. 01. 10. -

Oldalak