Cím Alapige Lekció Sorozat Dátum Hangcsökkenő sorrend
5. Megsebez, de be is kötöz Jób 5,8-9, 17-18 Jób 4,1-8; 22,4-11 Jób 1958. 10. 05. -
“Jézus! Emlékezzél meg én rólam!” Lukács 23,42 Lukács 23,33-46 - 1962. 04. 20. -
Megtelének szentlélekkel ApCsel 2,4 ApCsel 2,1-13 - 1957. 06. 09. -
Az élet kenyere János 6,48 János 6,48-59 - 1943. 09. 05. -
Adventi reménység Róma 8,18-27 2Korintus 4,5-10 - 1969. 11. 30. -
Kiket használ fel isten? Bírák 7,1-8 Róma 13,7-10 - 1960. 02. 14. -
Igyekezzünk a jó cselekedetekre Titus 3,8 Márk 4,1-20 - 1966. 01. 09. -
Exodus 2. Ézsaiás 43,1 2Mózes 8,20-32, 10,11-24 Exodus 1949. 10. 09. -
A legnagyobb győzelem! 1Sámuel 24,1-18 1Timóteus 2,1-7 - 1960. 10. 09. -
I. N. R. I. János 19,19 János 19,16-37 - 1954. 04. 16. -
Te és a te házad népe ApCsel 16,30-31 - - 1948. 02. 01. -
A szó misztikuma Jakab 3,2 Jakab 3,1-12 - 1953. 06. 14. -
Mindent Isten dicsőségére! 1Korintus 10,31 1Korintus 10,23-33 - 1954. 05. 30. -
Megragadott a Krisztus Filippi 3,12 ApCsel 9,1-9 - 1955. 11. 13. -
Jézus fő papi imádsága 1. János 17,1-6 János 17,1-15 Miatyánk 1951. 06. 10. -
A karácsony ítélete és ajándéka János 1,11-12 Lukács 2,1-14 - 1941. 12. 25. -
József a börtönben 1Mózes 39,21 1Mózes 39,19; 1Mózes 40,23 - 1952. 03. 09. -
De profundis Máté 27,45-46 - - 1966. 04. 08. -
Nem tan, hanem élet! János 3,7 János 3,1-15 - 1958. 11. 30. -
Egy, közönséges, anyaszentegyházat 1Korintus 12,13 1Korintus 12,12-27 - 1960. 08. 28. -
A kegyelem valóban kegyelem 2Mózes 33,19 Efézus 2,1-9 - 1950. 03. 19. -
Virágvasárnap Márk 11:9-10 Márk 11:9-10 - 1939. 04. 02. -
Eredménytelen találkozás Márk 10,17-27 Prédikátor 12,1-3 - 1957. 11. 10. -
10. Parancsolat 2Mózes 20,17 Jakab 1,13-18 Tízparancsolat 1958. 10. 26. -
Útkészítés Krisztus számára Lukács 3,4 Lukács 3,2-16 - 1957. 02. 10. -

Oldalak