Cím Alapige Lekció Sorozatcsökkenő sorrend Dátum Hang
Szeretsz-e engem? János 21,17 János 21,15-19 - 1951. 09. 30. -
Megáldott ... A mennyekben Efézusézus 1,3 Efézus 1,15-23 - 1950. 04. 30. -
Jelkép és pecsét Máté 28,18-20 - - 1967. 05. 17. -
Post festa (Ünnepek után) ApCsel 2:42 ApCsel 2:42 - 1939. 06. 18. -
Szomorúság 2Korintus 7,10. Máté 26,36-46. - 1966. 11. 13. Hang file
“vala egy istentő l küldött ember” János 1,6 János 1,19-38 - 1950. 09. 17. -
Skéva fiai ApCsel 19,14-16 ApCsel 19,11-20 - 1942. 09. 20. -
Kitör a vihar (Jónás 2.) Jónás 1, 4-6 - - 1967. 01. 29. Hang file
Az egyház elrejtett dicső sége 1Korintus 1,25-29 1Korintus 2,1-5 - 1964. 01. 12. -
A mi hitünk, amely legyőzia világot 1János 5,4 1János 5,1-5 - 1948. 05. 26. -
Ég és föld teremtő je 1Mózes 1,1-5 Zsoltárok 121 - 1965. 02. 07. Hang file
Megváltás Máté 27,26 Máté 27,15-26 - 1963. 04. 12. -
Onnan lészen eljövendőítéln1... Máté 24,42-44 Máté 24,27-41 - 1960. 06. 25. -
Igazságos az úr, az én kő sziklám! Zsoltárok 92,16 - - 1957. 12. 31. -
Péter tagadása Lukács 22,54-62. Máté 26,31-35. - 1968. 03. 10. Hang file
Még egyszer! Zsidók 12,25-27 Zsidó 12,15-29 - 1957. 07. 14. -
Nem tan, hanem élet! János 3,7 János 3,1-15 - 1958. 11. 30. -
Mi Atyánk! Máté 6,9a Máté 6,25-34 - 1968. 09. 29. Hang file
József a börtönben 1Mózes 39,21 1Mózes 39,19; 1Mózes 40,23 - 1952. 03. 09. -
Találkozás a Tibériás-tengernél János 21,7a János 21,1-14 - 1949. 05. 08. -
Mire építettünk? Máté 7,24-27. Jakab 1,19-26 - 1959. 02. 22. -
Megelevenítő lélek Ezékiel 37,14 Ezékiel 37,1-14 - 1950. 05. 28. -
Betegség ... Gyógyulás Jakab 5,14-15 János 9,1-7 - 1962. 06. 16. -
Krisztus szolgálatában 1Péter 4,10 Máté 25,14-30 - 1954. 06. 27. -
Isten szeretete 1János 4,9 Lukács 2,1-14 - 1962. 12. 25. Hang file

Oldalak