Cím Alapigecsökkenő sorrend Lekció Sorozat Dátum Hang
„néktek” ApCsel 3,26 Lukács 2,1-20 - 1942. 12. 25. -
Szentlélek ApCsel 4,1-22 - - 1968. 02. 28. -
Öt lépés ApCsel 8,26-39 - - 1962. 05. 06. -
Az Úr küldött egy tanítványt ApCsel 9,17 ApCsel 9,10-18 - 1939. 01. 22. -
Az Úr küldött egy tanítványt ApCsel 9:17 ApCsel 9:10-18 - 1939. 01. 22. -
Sámson bukása és megtérése Bírák 16. - - 1970. 01. 18. Hang file
Milyen Istenünk van? Bírák 17,1-13 - - 1969. 11. 23. -
Gedeon megbizonyosodása Bírák 6,17-35 - - 1969. 09. 21. Hang file
Kiket használ fel isten? Bírák 7,1-8 Róma 13,7-10 - 1960. 02. 14. -
A győzelmes élet titka Bírák könyve 7,7-22 - - 1969. 10. 19. -
Az Úr a mi oltalmunk Dániel 3,16-18. Dániel 3. - 1968. 10. 31. Hang file
A hit ereje és győ zelme Dániel 3,17-18 Dániel 3,14-29 - 1956. 11. 26. -
Mene, tekel, ufarszin Dániel 5,1-7, 25-28 - - 1949. 12. 31. -
Számadás Dániel 5,25-28 - - 1937. 12. 31. -
Számadás Dániel 5:25-28 Dániel 5:25-28 - 1937. 12. 31. -
A feltámadás ereje Efézus 1,18-20 Márk 16,1-18 - 1952. 04. 13. -
A mennyország elkezdődött Efézus 2,4-6 - - 1966. 05. 19. Hang file
Cantate Efézus 5,19 - - 1963. 05. 12. Hang file
Megáldott ... A mennyekben Efézusézus 1,3 Efézus 1,15-23 - 1950. 04. 30. -
“teremtetvén ... Jó cselekedetekre” Efézusézus 2,10 Efézus 2,1-10 - 1954. 05. 02. -
Együtt épülünk isten templomává Efézusézus 2,19-22 5Mózes 6,1-9 - 1948. 02. 29. -
A gyülekezeti közösség ajándéka és feladata Efézusézus 4,15-16 Efézus 4,11-16 - 1955. 10. 02. -
Teljesedjetek be szent lélekkel! Efézusézus 5,18/b. ApCsel. 2,1-11. - 1965. 06. 06. -
Teljesedjetek be szentlélekkel! Efézusézus 5,18b ApCsel 2,1-17 - 1948. 05. 16. -
Éneklőgyülekezet Efézusézus 5,19 Zsoltárok 150 - 1954. 09. 30. -

Oldalak