Cím Alapige Lekció Sorozat Dátum Hangcsökkenő sorrend
Ne így legyen közöttetek! Márk 10,35-45 Márk 10,32-34 - 1959. 01. 12. -
Hazatérés 1Mózes 23,1-4, és 23,19-20 1Mózes 24,1 és 25,7-11 Ábrahám 1953. 01. 18. -
Megbocsáttattak a te bűneid! Márk 2,5 Márk 2,1-12 - 1959. 08. 23. -
Isten akarata: szentté létel 6. 1Thesszalonika 4,1-3 1Thesszalonika 4,1-12 Thesszalonikai első levél 1954. 01. 17. -
Kenyerek csodája Márk 6,32-44 János 6,48-51 - 1962. 07. 08. -
Kételytől a bizonyosságig János 20,24-29 János 20,19-24 - 1949. 04. 17. -
Jó dolgot cselekedett énvelem Márk 14,6 Márk 14,3-9 - 1950. 01. 22. -
Királyi papság 1Péter 2,5;9 3Mózes 8 - 1952. 03. 30. -
A bűn hatalma Márk 5,1-19 Róma 7,14-25 - 1960. 08. 21. -
A ti beszédetek ... Máté 5,33-37 Jakab 3,1-10 - 1963. 12. 15. -
Hit által Zsidók 11,23-26 2Mózes 2,1-10 - 1950. 08. 06. -
A gazdagság csalárdsága Jakab 5,1-7 Lukács 12,15-21 - 1953. 09. 06. -
A legnehezebb út 1. Ezékiel 33,11 Zsidók 2,1-4 A legnehezebb út 1950. 02. 11. -
4. Parancsolat 2Mózes 20,8-11 Máté 12,1-8 Tízparancsolat 1957. 11. 24. -
Fölkészülés az öregségre Zsoltárok 90,12 Zsoltárok 90,1-12 - 1962. 06. 17. -
A hit ereje és győ zelme Dániel 3,17-18 Dániel 3,14-29 - 1956. 11. 26. -
Paraklétosz János 14,16 János 14,15-25 - 1951. 04. 29. -
Virágvasárnap Márk 11:9-10 Márk 11:9-10 - 1939. 04. 02. -
Szánjátok oda magatokat az istennek Róma 6,12-13 Róma 6,3-14 - 1955. 07. 10. -
Közösségünk egymással 1János 1,7a János 1,1-12 - 1961. 09. 10. -
Megtérés Máté 4,17 ApCsel 9,1-18 - 1939. 01. 15. -
Istennek ama báránya János 1,29 Róma 12,1-9 - 1956. 02. 26. -
A mi hitünk, amely legyőzia világot 1János 5,4 1János 5,1-5 - 1948. 05. 26. -
Hányszor akartam? Máté 23,37-39 Márk 12,1-12 - 1948. 02. 15. -
Nem tan, hanem élet! János 3,7 János 3,1-15 - 1958. 11. 30. -

Oldalak