Cím Alapige Lekció Sorozat Dátum Hangcsökkenő sorrend
A bűn hatalma Márk 5,1-19 Róma 7,14-25 - 1960. 08. 21. -
Álljatok meg az úrban! 5. 1Thesszalonika 3,8 1Thesszalonika 2,17-3,13 Thesszalonikai első levél 1954. 01. 10. -
Magyar sors Filippi 4,11-13 2Korintus 6,1-10 - 1948. 01. 18. -
Az úr követői 1. 1Thesszalonika 1,1-7 ApCsel 17,1-10 Thesszalonikai első levél 1953. 11. 15. -
Mindvégig erő sen! Zsidók 13,12-15 Bírák 8,22-37 - 1960. 03. 06. -
És bocsásd meg a mi vétkeinket Máté 6,12 Máté 18,21-35 - 1955. 02. 20. -
“úgy szerette isten e világot...” János 3,16 Lukács 2,1-16 - 1964. 12. 25. -
Én a mindenható Isten vagyok 1Mózes 17,1b 1Mózes 17 Ábrahám 1952. 09. 28. -
Szeretsz-e engem? János 21,17 János 21,15-19 - 1951. 09. 30. -
Megáldott ... A mennyekben Efézusézus 1,3 Efézus 1,15-23 - 1950. 04. 30. -
Jelkép és pecsét Máté 28,18-20 - - 1967. 05. 17. -
Post festa (Ünnepek után) ApCsel 2:42 ApCsel 2:42 - 1939. 06. 18. -
“vala egy istentő l küldött ember” János 1,6 János 1,19-38 - 1950. 09. 17. -
Skéva fiai ApCsel 19,14-16 ApCsel 19,11-20 - 1942. 09. 20. -
Az egyház elrejtett dicső sége 1Korintus 1,25-29 1Korintus 2,1-5 - 1964. 01. 12. -
A mi hitünk, amely legyőzia világot 1János 5,4 1János 5,1-5 - 1948. 05. 26. -
Megváltás Máté 27,26 Máté 27,15-26 - 1963. 04. 12. -
Onnan lészen eljövendőítéln1... Máté 24,42-44 Máté 24,27-41 - 1960. 06. 25. -
Igazságos az úr, az én kő sziklám! Zsoltárok 92,16 - - 1957. 12. 31. -
Még egyszer! Zsidók 12,25-27 Zsidó 12,15-29 - 1957. 07. 14. -
Nem tan, hanem élet! János 3,7 János 3,1-15 - 1958. 11. 30. -
József a börtönben 1Mózes 39,21 1Mózes 39,19; 1Mózes 40,23 - 1952. 03. 09. -
Találkozás a Tibériás-tengernél János 21,7a János 21,1-14 - 1949. 05. 08. -
Mire építettünk? Máté 7,24-27. Jakab 1,19-26 - 1959. 02. 22. -
Megelevenítő lélek Ezékiel 37,14 Ezékiel 37,1-14 - 1950. 05. 28. -

Oldalak