Cím Alapige Lekció Sorozatcsökkenő sorrend Dátum Hang
Könyörgő imádság 1János 5,14-16 Máté 18,1-14 - 1950. 03. 05. -
Az Úr küldött egy tanítványt ApCsel 9:17 ApCsel 9:10-18 - 1939. 01. 22. -
“... Akik nem látnak és hisznek” János 20,29 János 20,19-31 - 1960. 07. 10. -
...HOGY Meggyógyuljatok! Jakab 5,16a Zsoltárok 32 - 1957. 10. 13. -
Hinni, hogy Isten létezik Zsidók 11,6b - - 1965. 01. 17. Hang file
Látni akarjuk a Jézust! János 12,21b János 12,20-26 - 1951. 03. 18. -
Áldozócsütörtök ApCsel 1,9 ApCsel 1,1-12 - 1939. 05. 18. -
Istennek átadott élet Róma 6,13 Kolossé 3,12-17 - 1964. 10. 04. Hang file
Teljesedjetek be szent lélekkel! Efézusézus 5,18/b. ApCsel. 2,1-11. - 1965. 06. 06. -
A mennybemenetel öröme Lukács 24,50-52 - - 1958. 05. 15. -
Mire jó az úrvacsora? 1Korintus 10,16,21-22 Máté 26,27-30 - 1956. 05. 06. -
Az egyenes út titka Ézsaiás 26,7 Ézsaiás 40,27-31 - 1960. 01. 01. -
Ne ölj! 2Mózes 20,13 Máté 5,21-26 - 1964. 06. 28. -
Békességre igyekezők Máté 5,9 2Korintus 5,17-21 - 1963. 05. 26. Hang file
Az egyház útja 1Mózes 12,1-2 Zsidók 2,6-13 - 1962. 12. 02. Hang file
Az egyház szolgálata Róma 12,3-8 ApCsel 2,1-14 - 1970. 05. 17. -
Engem is megtisztíthatsz, uram! Máté 8,3 Máté 8,1-4 - 1950. 06. 11. -
Még egy tékozló fiú Prédikátor 2,2-12 - - 1968. 01. 21. Hang file
Hazafelé... 1Mózes 25,7-11 1Mózes 23,1-4 - 1965. 06. 13. Hang file
Találkozás a Tibériás-tengernél János 21,7a János 21,1-14 - 1949. 05. 08. -
A mi mindennapi kenyerünket Máté 6,11 János 6,1-13 - 1955. 02. 13. -
„Tebenned bíztunk!” Zsoltárok 90 Mikeás 7:1-9 - 1941. 12. 31. -
Jézus sír Lukács 19,41-44 Lukács 19,29-40 - 1952. 04. 06. -
A gazdagság csalárdsága Jakab 5,1-7 Lukács 12,15-21 - 1953. 09. 06. -
A reformáció öröksége ApCsel 20,32 ApCsel 20,17-32 - 1951. 10. 31. -

Oldalak