Cím Alapige Lekció Sorozat Dátum Hangcsökkenő sorrend
Mire való a templom? Zsoltárok 84,1-8 Ezékiel 47,1-9 - 1954. 03. 08. -
Kérjetek!... Bízzatok! János 16,23,33 Máté 6,24-34 - 1959. 01. 01. -
Beteg-é valaki közöttetek? Jakab 5,14-15 Márk 2,1-10 - 1958. 06. 08. -
Áldjad én lelkem az urat! Zsoltárok 103,1-2 - - 1948. 12. 31. -
Ábrahám szövetsége Abimélekkel 1Mózes 21,22-34 Jakab 3,13-18 Ábrahám 1952. 11. 23. -
6. Parancsolat 2Mózes 20,13 1Mózes 4,1-13 Tízparancsolat 1958. 02. 23. -
Örvendező ifjúság Prédikátor 12,1-3 Kolossé 2,3-7 - 1961. 05. 14. -
Ne félj, csak higgy! Márk 5,36 Márk 5,22-43 - 1957. 05. 05. -
Eredménytelen találkozás Márk 10,17-27 Prédikátor 12,1-3 - 1957. 11. 10. -
Mindenkor örüljetek! Filippi 4,4 János 15,7-11 - 1959. 02. 08. -
A reformáció öröksége ApCsel 20,32 ApCsel 20,17-32 - 1951. 10. 31. -
Míg nappal van János 9,4 - - 1954. 12. 31. -
Mindennapok istentisztelete 1Mózes 1,28 Efézus 6,1-10 - 1960. 05. 01. -
Ha tökéletes akarsz lenni... Róma 14,23b Máté 19,16-26 - 1968. 05. 12. -
Mibe kerül néked a keresztyénséged? Lukács 14,26-27. Lukács 14,25-33. - 1966. 08. 28. -
Néked növekedni kell, nékem pedig alább szállnom János 3,30 János 3,25-33 - 1962. 09. 09. -
Jézus, vagy Barabbás Máté 27,26 Máté 27,15-26 - 1949. 04. 15. -
Nézvén a mennybe... Jelenések 4. ApCsel 1,3-12. - 1970. 05. 07. -
Mi van a halál után? 3. 1János 3,2-3 Lukács 20,27-40 Mi van a halál után? 1947. 05. 04. -
Krisztus a király! Zakariás 9,9 Máté 21,1-14 - 1950. 04. 02. -
Zarándok-zsoltár Zsoltárok 121:8 Zsoltárok 121:1-8 - 1939. 06. 04. -
Úrvacsora 1Korintus 11,26-30 Máté 26,17-30 - 1948. 07. 18. -
Jézus fő papi imádsága 1. János 17,1-6 János 17,1-15 Miatyánk 1951. 06. 10. -
Sáfárság 1Korintus 4,2 1Péter 4,10 - 1939. 10. 01. -
Öt lépés ApCsel 8,26-39 - - 1962. 05. 06. -

Oldalak